Ułatwienia dostępu

Fundacja Flow

O fundacji

Fundacja FLOW utworzona została dla podejmowania inicjatyw na rzecz promocji zdrowia, rozwoju osobistego i wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

Nasza Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 3 października 2019r. przez Joannę Mirowską-Wieczorek oraz Jerzego Wieczorka. Fundatorami Fundacji są osoby o wysokiej wrażliwości społecznej, którzy w swojej pracy nieustannie spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami, marginalizowanymi, wykluczonymi bądź zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Projekty unijne

W trakcie realizacji: